Čitaonica

"Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog..." Otkrivenje 14,7

Poslednji Protest #4: Utešitelj

Da li je Sveti Duh treće božansko Biće? Ko je Utešitelj?
Detaljnije

Sećaj se Tvorca svog - Priroda i muzika

Predivni snimci prirode praćeni hrišćanskom instrumentalnom muzikom.2 Mojsijeva 20:8-11Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijednog posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni...
Detaljnije

Poslednji Protest #3: Sin Božji

Da li je Isus drugi član Trojstva? Da li je suvečan sa Ocem? Ako jeste, da li je On onda zaista Sin Božji?Otkrijte šta Biblija uči o Isusu Hristu.
Detaljnije

Poslednji Protest #2: Jedini Bog Biblije

Biblija govori o jednom Bogu. Da li je to Trojstvo? Ili je Bog Biblije jedno Biće (jedna ličnost)?
Detaljnije

Poslednji Protest #1: Poslednje Upozorenje

Koje je poslednje upozorenje koje Bog daje svetu neposredno pre drugog Hristovog dolaska?
Detaljnije